Oct 31, 2010

Ucapan YDP MPD murni 2010/2011


Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Sebagai permulaan, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penggawa, Dr.Rushdan, penolong penggawa
,
Dr.Noreen dan pengurus desasiswa kerana memberi peluang memikul tanggungjawab sebesar ini.seterusnya saya juga ingin mengucapkan penghargaan kepada pengurus laman web Desasiswa Murni dan juga Biro dan Ajk Grafik dan Publisiti MPDM atas tenaga dan idea yang telah dicurahkan. Diharap dengan kewujudan laman ini, penghuni Desasiswa Murni dapat merapatkan hubungan dengan Majlis Penghuni Desasiswa Murni (MPDM) melalui penyampaian komen dan pendapat yang membina demi kecemerlangan kita semua.

Seterusnya, kami selaku organisasi yang telah diberi mandat untuk menjaga kebajikan setiap penghuni akan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk menjaga kebajikan saudara dan saudari. Hal ini kerana kami amat mementingkan kebajikan penghuni selari dengan aspirasi MPDM sidang ini. Perkara ini melambangkan hasrat MPDM untuk bersama-sama penghuni, saling bantu-membantu untuk membawa kecemerlangan kepada desasiswa tercinta ini. Laman web ini juga dijadikan sebagai satu medium untuk pihak MPDM mengemaskini dan memaklumkan segala perkembangan aktiviti dan hebahan serta maklumat yang penting kepada penghuni.
Setakat ini, MPDM sudah mula melakukan perancangan dan memantau beberapa masalah yang perlu diselesaikan seperti masalah aduan dan juga kerosakan prasarana yang disediakan. Insyaallah, kami sedang berusaha dengan sebaik mungkin untuk mempertingkatkan kualiti sistem dan menyelesaikan segala masalah yang melibatkan prasarana. Bukan sekadar itu, kami juga cuba mengorak langkah membawa satu transformasi hari esok. Merancang pelbagai aktiviti baru bagi meningkatkan produktiviti desasiswa kita.
“MPD adalah penghuni, penghuni adalah MPD”, Maka Marilah Mengubah Hari Esok Bersama.

____________
YDP MPD Murni 2010/2011
Nasrinsa Bin Shahul Hameed

No comments:

Post a Comment